Xóa toàn bộ thư mục rỗng bằng câu lệnh đơn giản

Bạn có một thư mục chứa cả trăm thư mục(thường là hình/nhạc/linh tinh – trong đó có hàng tá những thư mục rỗng) và bạn muốn xóa những thư mục rỗng này  đi một cách nhanh nhất. Mở terminal ra, chuyển đến thư mục chứa các thư mục con cần xóa và chạy câu này

perl -MFile::Find -e”finddepth(sub{rmdir},’.’)”

Chỉ vậy thôi, xong. (chú ý, bạn cần search và xóa toàn bộ file .DS_STORE trước khi chạy câu lệnh này để đảm bảo thư mục bạn cần xóa là thư mục trống.

Advertisements

One thought on “Xóa toàn bộ thư mục rỗng bằng câu lệnh đơn giản

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s